EKE TRANS 2006 Kft
Az alábbi munkák tartoznak tevékenységi körünkbe:
Sáv alap ásás, pincetömb kiemelés
Nagy tömegű földmunkák
Út- és autópálya építés
Közművezeték építés
Központi vízelvezető rendszer kiépítése
Szennyvíz elvezető rendszer kiépítése
Bányaművelés, bánya rekultiváció
VB támfalak, súlytámfalak építése
Környezetvédelmi beruházások
Hulladéktárolók építése, szigetelése
Kültéri csapadékvíz elvezetés kiépítése
Nagynyomású tűzi víz vezeték építése
Föld alatti tározók, aknák, szerelvényaknák építé­se
Szalagkorlát építés
Fenntartási és karbantartási munkák
Víz- és mélyépítés
Ömlesztett anyagok teljes körű szállítása
Konténeres szállítás környezetvédelmi engedéllyel
Épületbontás, lerakóhelyre befogadó nyilatkozattal