EKE TRANS 2006 Kft
Az EKE TRANS 2006 Kft teljes kö­rű építőipari kapacitással dolgozik csaknem 30 éve…
Kezdetben 1 db univerzális rakodógéppel kezdtük pályafutásunkat 30 évvel ezelőtt, de az évek folyamán fo­lyamatosan bővítettük gépparkunkat, a ké­sőbbiekben pedig a szállítóeszközöket is. A családi vállalkozást 1998-tól Betéti Társaság formájában folytattuk. 2006-ban alapítottuk meg az Eke Trans 2006 Kft-t, amely 2013-ban átalakult és megújult.

Cégünk fő tevékenysége a mélyépítési szakágazat, ezen belül min­dennemű, gépi erővel végezhető földmunka, bevásárlóközpontok, raktárépületek, irodaházak mélygarázsainak, autópályák földmun­káinak elvégzése, területrendezési munkálatok, sávalap ásás, csatornázás, pince­tömb kiemelés, épületbontások, ömlesztett áruk közúti teherszállí­tása.

Cégünk új, korszerű gépparkkal, tehergépjárművekkel tö­rekszik partnerei teljes körű megrendelői igényeinek kielégítésére, teljesítésére.

Az EKE TRANS 2006 Kft kiterjedt partnerkapcsolata alkalmassá tesz minket arra, hogy a földmunkáktól, az alapozásokon és a szerkezeteken keresz­tül, a befejező és szakipari munkákkal együtt komplett építményt hozzunk létre.

Az új irányba való elmozdulás hatékonysága érdekében korszerű­sítettük, bővítettük gépparkunkat, szállító eszközállományunkat.

Üzletpolitikánk fő jellemzői:

- a vevői igények gazdaságos kielégítése, garantált minőség biztosítása, piacorientált árpolitika
  gyors  információcsere határidők pontos betartása,

- a cégvezetés minden döntésében és tevékenységében maximális figyelmet és elkötelezettséget
  biztosít a mi­nőségnek, a megbízhatóságnak és a pontosságnak,

- beszállítóinkkal hosszú távú kapcsolatok kialakítására törekszünk,

- valamennyi munkatársunktól elvárjuk minőségpolitikánk elfogadását, vevőink megelégedettsége
  érdekében kifejtett erőfeszí­téseink aktív támogatását,

- tevékenységünket folyamatosan fejlesztjük, hogy további előre lépésünk hosszú távon biztosított
  legyen.

Alkalmazottjaink szakképzettségén túl, az általunk használt gépjárművekre, mindannyian rendelkeznek a megfelelő jogosítvánnyal, a munkagé­pekre vonatkozó típusvizsgával.

A mindig gyors és precíz munkavégzésünk, valamint a piaci igé­nyek dinamikus fejlődéssel jártak, így tevékenységeinket kibővítve komplex szolgáltatást nyújtunk a mélyépítésben minden megren­delőnk számára.

Társaságunk gépparkja és szakember gárdája a kor követelményei­nek megfelelő szintű és színvonalú kivitelezést tesz lehetővé.

Társaságunk pénzügyi helyzete stabil, árbevétele évről évre nő. Folyamatos fejlesztések mellett továbbra is a gyors és megbízható, valamint a minőségi munkavégzésre törekszünk.

Rendszeresen, eredményesen veszünk részt a profilunkba tartozó közbeszerzéseken.

30 éve állunk az Önök szolgálatában és reméljük megrendelőnk között tudhatjuk a jövőben.